№27 орта мектеп

Алматы облысы

Іле ауданы Жаугашты ауылы

Центральная көшесі №1

Мемлекеттік коммуналдық мекеме «№27 орта мектепке  дейінгі шағын орталығымен» 

 

Электронды адрес: Alm.ili.sh27@mail/ru

 

Байланыс телефоны: 872752 57-0-50

  

Мектептің төлқұжаты:Мектептің салынған жылы: 1976 ж

 Жалпы алаңы : 3000  кв.м

 Мұғалімдер саны: 34

 Жоғары санатты мұғалім саны -0

 Бірінші санатты мұғалім саны -10

 Екінші санатты мұғалім саны -16

Санатсыз мұғалімдер саны- 8

Жасмамандар-0.

Класс комплект саны-16

Оқушы саны: 158 бала

Мақала авторы: Мемлекеттік коммуналдық мекеме «№27 орта мектепке  дейінгі шағын орталығымен»

Толығырақ...

 

 

 

   Мектеп 1971 жылы Жауғашты ауылының  мемлекеттік коммуналдық мекеме «№27 орта мектепке  дейінгі шағын орталығымен»  8 жылдық толық емес орта мектебі болып ашылған. 1989 жылы орта мектеп сататусын алды. Мектептің материалдық – техникалық базасы 90-шы жылдардан көтеріле бастады

 

Ауқым және қолжетімділік

Мақала авторы : Мемлекеттік коммуналдық мекеме «№27 орта мектепке  дейінгі шағын орталығымен» 

Толығырақ...

27.01.2012 16:20

     Мектептің жалпы алаңы 3000 шаршы метр, соның ішінде жұмыс алаңы 1854,2  шаршы метр

Кадрлық қамтамасыз ету

Мақала авторы: Мемлекеттік коммуналдық мекеме «№27 орта мектепке  дейінгі шағын орталығымен» 

Толығырақ...

27.01.2012 16:20

Мемлекеттік коммуналдық мекеме «№27 орта мектепке  дейінгі шағын орталығымен» 

 

 

   Қызмет атаулары

Саны

1

Директор

1

2

Директордыңоқу  ісі  жөніндегіорынбасары

1

3

Директордың  тәрбие жұмысы  жөніндегіорынбасары

1

4

Директордың шаруашылық жұмысы жөніндегіорынбасары

1

5

Педагог - психолог

1

6

АӘД пәнініңұйымдастырушы-оқытушысы

0,5

7

Ісжүргізуші

0,5

8

Кітапханамеңгерушісі

0,5

9

Бас есепші

0

10

Есепші

1

11

Мед бике

0,5

12

Хатшы

0,5

13

Лаборант

0

14

Қызмет көрсету жұмысшылары

1

15

Күзетші

3

16

Кішіқызметкерлер

2,5

17

Вахтер

2

 

  Барлығы

15,5

 

1. Мектеп әкімшілігі мүшелерінің міндеттерін бөлу туралы

1.1.  Мектеп төрайымы –Мададова Л.Н.

1.2.   Педагогикалық кеңеске басшылық

1.3.   Материалдық базаны сақтау

1.4.    Финанс, қаржы жұмыстарын қадағалау

1.5.   Базалық шаруашылықтармен жұмыс

1.6.   Мұғалімдермен келісім шарт құру

1.7.   Мектепішілік бақылау, басшылық жоспар

1.8.   Мамандарқабылдау

1.9.   Дирекция кеңесіне, отырысынабасшылық

1.10. Бұйрықкітапшаларынжүргізудіқадағалау

1.11   Комплекстіоқу-тәрбиежоспары

1.12. АӘД, құқық пәндерінің оқытылуы

1.13.   Міндеттіоқуғақамту

1.14. Іс-құжаттардыңжүргізілуінебасшылықжасау

1.15. Дарындыбалаларменжұмыс

1.16. Кәсіптік байқаулар, конкурстардың жүргізілуіне басшылық

1.17. Инновациялықпроцестердіенгізугебасшылық

1.18. Безендіружұмыстарынабасшылықжасау

1.19. Аттестация

1.20. Мектептің сангигиеналық жағдайы, материалдық қорын сақтау

1.21. ҚР АтаЗаңы, Білімтуралызаңныңорындалуынабасшылық

1.22. « Болашақ» жасөспірімдербірлестікжұмысы

1.23.   Ата-аналарменжұмыс

1.24 География, ,тарих, химия,биология. АӘД, дене тәрбиесі, еңбек

, бастауыш сынып пәндерінің оқытылуы

 

 

2.Мектеп төрайымының оқу ісі жөніндегі орынбасары- Ефремова Юлия Александровна

2.1 Оқу тәрбие жұмысына басшылық

2.2. Әдістемелік кеңес жұмысына басшылық

2.3. Оқутәрбиежұмысыныңорындалуы

2.4. Озаттәжірибемектебі

2 .5 ҰБТ-ға дайындық

2.6 Тарификация

2.7. Оқубағдарламасыныңорындалуы,оқушыларүлгерімініңмониторингісінжасау

2.8.Дарынды балаларменжұмыс

2.9. Әдістемелік бірлестігінің жұмысы

2.10. Дәптертексерілуі(қазақтілі ,орыстілі,ағылшынтілі, химия,биология,география)

2.11. Ауыстырмалысағатжәнеөтілмегенсабақтардытексеру, еңбектабелі

2.12.1-11 сыныпжурналдарыныңжүргізілуі ,оқубағдарламасыныңорындалуы

2.13. Мемлекеттікстатистикалықесеп

2.14. Қазақтілі, орыстілі,ағылшынтілі ,Математика, информатика, физика, сызу,бейнелеуөнеріпәндерініңоқытылуы

2.15. Аттестация

2.16. Мұғалімдербілімінжетілдіру

2.17. Жасмұғалімдерменжұмыс

2.18. Мектепішілікпәндікбақылау

2.19. Диагностикалық жұмыс, рейтинг

2.20 Факультатив сабақтарыныңжүргізілуі

2.21 Міндетті оқуға қамту

2.22 Емтихан жұмыстары,

2 23. Сабақ кестесі

2 24 Аттестат, куәліктің толтырылуы

2 25 Оқушылардың бұйрық кітапшасы мен алфавиттік кітапша және мектепке қабылдау

       журналдары

 

 

3. Тәрбие ісінің меңгерушісі- Адаева Жанна Хамитовна

3.1. Сынып жетекшілерінің жұмысы

3.2. Оқушылардың өзін-өзі басқару комитетіне басшылық

3.3. 1-11 қазақ сыныптардың күнделіктерінің тексерілуін қадағалау

3.4.Ата-аналар комитетінің жұмысы

3.5. Оқушылар тәртібі

3.6. Жартылай, толықжетім, жағдайытөменотбасыныңбалаларыменжүргізілетін

         жұмыстары

3.7. Оқушылардыңмектепформасы

3.8. Оқушыларэкскурсиясы, техникалыққауіпсіздікережесі

3.9. Ұстаздаркезекшілігінұйымдастыру

3.10.Қоғамдық ұйымдарменжұмыс

3.11.Дискотека, сенбіліксаяхаттар

3.12. Іс-құжаттарының жүргізілуі

3.13. Аудандықбілімбасқармасыжәнебасқажоғарыұйымдарғаесептер, мәліметтер    

         өткізу

3.14. Балаларқұқығытуралыконвенцияныңорындалуынқадағалау

3.15. Өнер бәйге, байқау, конкурс, көрмелердіңөткізілуінежауапты

3.16 Оқушылардыыстықтамақпенқамтамасызетужұмысы

3.17. «Болашақ» бірлестігініңжұмысы, «Руханиуыз», «Денсаулық», Құқықтықтәрбие

     бағдарламасыніскеасыру

3.18 Патриоттықтәрбиебойынша   ісшараларұйымдастыру

 

3.2. Оқушылар денсаулығы, денсаулық парағының толтырылуы

3.4.Үйірме жұмыстарын қадағалау

3.5. Ән-күй пәнінің жүргізілуі

3.6.Кітапхана жұмысы

3.10. Оқушылардыңжазғыдемалысынұйымдастыру

3.11. Оқушылардыңеңбеккеорналасуы

3.14. Аудандықбілімбасқармасыжәнебасқажоғарыұйымдарғаесептер, мәліметтер    

         өткізу

3.18. 1-11 сыныптардыңкүнделіктерініңтексерілуінқадағалау

 

4. Психолог тыңміндеттері - Дайырбекова Жанар Муталиевна

6.1.Оқушылардың әлеуметтік және психологиялық дамуына қолайлы (ыңғайлы) жағдай туғызу

6.2. Оқушылардыңпсиологиялықмінезқұлқынзерттеу

6.3.Оқушыларға стат карта, психологиялықмінездемежазу

6.4.Оқушылардың табиғидарыныжәнежүребіткенқабілетін ары қарайдамытуғақолайлыжағдайжасау

6.5.Ата-ана, қоғамдықұйымдарменбайланыста болу

6.6. Әроқушығапсихологиялықмінездеме беру

6.7. Қиынбалалардыесепкеалып, оларменжұмысістеу

6.8. Көпбалалы, жетім, жартылайжетімбалалардыңқұқығынқорғау, оларғаруханикөмеккөрсету

6.9. Оқушылардыңжасерекшеліктері мен даму ерекшеліктерінескеріп, олардың даму кезеңдерінесайжоспарқұру, коррекциялықбағдарламақұру

6.10. Оқушылардыңпсихофизиологиялықдамуындағыжетіспеушілікжақтарынашу. Ондайоқушыларменлайықтыіс-шараларжоспарынқұру

6.11. Оқушылардыңпсихологиялықмінездемесінқұрудыұстаздарғапрактикалықкөмек беру

6.12.Қажетті жағдайда іс-құжаттарын жүргізу

6.13. Өзін-өзі тану пәнінің   оқытылуы

 

7. Медбикенің міндеттері – Гопаева Айтолган

7.1. Мектепалды даярлық тобының және жаңа келген оқушыны медициналық тексеруден өткізу

7.2. Уақытында оқушыларға прививка жасау

7.3.Оқушыларға дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету

7.4. «Д» учеттағыоқушылардыжылына 2 реттексеруденөткізу

7.5. Мектептазалығынтексеру

7.6.Оқушылардың тазалығын қадағалау

7.7.Оқушылар арасындамедициналықнасихатжүргізу

7.8. Салауаттыөмірсалтыноқушыларарасынданасихаттау

7.9. Жасөспірімдер мен қыздарарасында гигиена сақтаужайлыәңгімелерөткізу

7.10.Мектептің жылутәртібінқадағалау

7.11. Асханадаоқушылардыңжүйелітүрде тамақтануын қадағалау

7.12. Әроқужылындаоқушылардыдәрігерлікбайқауданөткізу

7.13. Әроқужылындамұғалімдерді, тех. Персоналдыдәрігерлікбайқауданөтуін қадағалау

7.14. Жылсайыноқушылардывоенкоматқадаярлау

8.Алғашқы әскеридайындық- Садуакасов Еркен Садуакасович

8.1.Дене тәрбиесі, алғашқы әскерни дайындық, дене тәрбиесі қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс пәндерінің оқытылуы, жұмыс шараларының жүргізілуі

8.2.Мектеп қызметкерлері мен жоғары сынып оқушылары арасында мектеп бойынша әскери міндеттілерді есепке алу

8.3. Аудандықбілімбасқармасы мен комиссариатқаесеп беру

8.4. АӘД кабинеті мен « Жас ұлан» бұрышының жабдықталуы

8.5. Материалдық-техникалықбазанынығайту

8.6.Мектептегі әскери-патриоттықтәрбиеніңберілуі

8.7. Нормативтікқұжаттарменжұмыс

8.8. Жылдық, айлықжоспардыңорындалуы

8.9. Оқушыларөмірқауіпсіздігін, ережелерінсақтау

9. Мектепкі тапханашысыныңміндеті–Беляева Наталья Григорьевна

9.1. Мектеп кітапханашысы өзінің жұмысын ҚР-ның Президентінің жекебасқару мемлекетінің шешімдерімен сәйкес келтіру керек

9.2. Жылдықжоспардыжасау, өзуақытындажүзегеасыру

9.3. Мұғалімдер мен оқушыларарасындакітапоқудыұйымдастыру, насихаттау

9.4. Кітапкөрмесі, даталымерекелергебұрыштар,библиографиялықшолужасау

9.5.Кітап қорыменжұмыс.ескіргенкітаптардықорданшығару, жаңакітаптардыесепкеалу, статистикалықесепжүргізу

9.6. Кітаптардың сақталуына, өрт қауіпсіздігін сақтауғаміндетті

9.7. «Руханиуыз» бағдарламасынжүзегеасыру

9.8.Тоқсан сайыноқулықтыңұсталуына рейд ұйымдастыру

9.9. Оқырмандармәслихаты, кездесу, кештер, жиындарөткізу

10 Іс-жүргізуші– Дюйсенбаева Салтанат Жуматаевна

10.1.Өз жұмысын ҚР-ныңПрезидентініңжекебасқарумемлекетініңшешімдерінеорындаумақсатындажүргізіледі

10.2. Оқушыларқозғалысыныңесебінжүргізу, бұйрықтыуақтылытіркеу

10.3.Кадрлардың іс-қағаздарын жүргізу

10.4.Алфавиттік кітаптыжүргізу

10.5. Оқушылардыңкелуі, кетуітуралыжурнал жүргізу

10.6.Кіріс және шығыс журналы

10.7.Шағым ,арыздардытіркеукітапшасы

10.8.Телефонограмма есебінің журналы

10.9.Мектеп оқушылары мен мұғалімдердіңжекеіс-қағаздарынжүргізілуінқадағалау

10.10.Еңбек кітапшаларынтіркеу

11. Педагогикалық кеңес хатшысының міндеттері: Кенжеказақ С.О.

11.1.Кеңес хаттамасын жүргізу

11.2. Баяндама, хабарламашылардың өз уақытында материалды дайындау, жинақтау

11.3. Әр отырыста алдыңғы отырыстардың шешімдерінің орындалуын қадағалап, баяндап отыру

11.4. Педагогикалық кеңестің шешімдері орындалмаған жағдайда мектеп төрағасына шара беруді хабарлау

12. Мектеп төрағасының шаруашылық жөніндегі орынбасарының міндеттері- Шкуропат Л.А.

12.1. Мектеп тазалығы

12.2. Инвентарь мүліктердің сақталуы

12.3.Мектеп ішінің, ауласының тазалығы

12.4.Шаруашылық қызметкерлерінің жұмыс тәртібін қадағалау

12.5.Материалдық-техникалық базанынығайту, сақталуесебін жүргізу

13. Бөлініпбергенміндеттербойыншажұмысжүргізу, қажеттіқұжаттардайындаужәнежауапкершілікпенатқаруқатаңескертілсін.

       13.1 Бөлінгенміндеттербойыншажұмысжоспарынжасау, рейтигг. диагостика, мониторинг жүргізужауаптыадамдарғабекітіліп

               міндеттелсін.

       13.2.Бөлінген міндеттерорындалмағанжағдайдаеңбектуралыЗаңынасәйкес шара қолданып, атқарылып отырған қызметтен

               төмендетілетініескертіледі

 14. Сынып жетекшілерінің міндеттері:

14.1. Сыныпжетекшісіоқушылардыңқұқығына, еркіндігіне, олардыңденсаулығынажәнеөмірқауіпсіздігінеоқууақытындажауапты

14.2.Оқушылардың сабаққақатысуынажауапты, оқушыекікүнненартықкелмегенжағдайда, оны мектепкетартуғатиіс,уақтылымектепәкімшілігінехабарлау

14.3. Сыныпоқушыларыныңерекшелігін, әдептерін,мінезінтаныпалып, тәрбиежоспарынжасайды, оқушылардыңөсіп-өнуіне, мінезініңжақсаруынаөзініңықпалынтигізу

14.4.Әрбір оқушығашағынортадаморальдық, психологиялықжағдайжасалуықажет, қиынжәнежетімбалалардыңсабаққақатысуынжәнеүлгерімін жақсарту

14.5.Мектеп әкімшілігімен, дәрігерменбірігіп, оқушыныңденсаулығына, үлгерімінеықпалетеді

14.6. Ата-аналаржәнеата-аналардыңорнынбасатынадамдарментығызбайланыстаболуы, біргежұмысжасайотыра,оқушыларғабірыңғайталаптысақтауғаүйрету

14.7.Оқушыға дегенбірыңғайталап пен мектеп, жанұяныңталаптарынтең қою

14.8.Сынып бойынша сынып оқушыларының үлгерімін сабаққа қатысуын, сыныптағыжағдайдыбақылап, күнделіктітолтырудықадағалап, мектепәкімшілігінеақпарат беру

14.9. Оқушылардыңмектептеөтетініс-шараларға, қоғамдықжұмыстарғақатыстыру

14.10.Тәрбие саласының диагностика, рейтинг, мониторингісінтоқсансайынжүргізу

0 қазақсыныбы   - Алиева Р.О.

0 орыс сыныбы-      Кенжекахакова К.С.                                              

1 қазақ сыныбы – Майтанова Д.

1 орыс сыныбы - Ломакина Т.И.

2 қазақ сыныбы – Майлиева Ж.И.

2 орыс сыныбы – Кыдырбаева Г.К.

3 қазақ сыныбы – Дюйсенбаева С.Ж.

3 орыс сыныбы – Сузакбаева Т.М.

4 қазақ сыныбы -Кенжеқазақ С.О.

4 орыссыныбы – Ломакина Т.И.

5 қазақ сыныбы- Убайдуллаева К.М.

5 орыс сыныбы – Портко И.В.

6 орыс сыныбы – Батуринец И.А.

7 орыссыныбы – Орзабаева Т.Б.

8 орыс сыныбы– Валиева А.Т.

9 орыссыныбы –Абдрешева Р.Н..

10 қазақ сыныбы – жок


 

Оқу-тәрбие процесінің ұйымдастырылу сапасы

Мақала авторы:  Мемлекеттік коммуналдық мекеме «№27 орта мектепке  дейінгі шағын 

Толығырақ...

27.01.2012 16:20

 

2011-2012, 2012-2013 және 2013-2014 оқу жылындағы

салыстырмалы -білім сапа көрсеткіш

 

 

71%

75%

72%

 

 


     © Барлық құқықтары қорғалған. Алматы облыстық білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар орталығы, 2011 ж.